ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ትማሊ ዕለት 10.12.2023 ምስ ሓለፍቲ ሃማደኤ ርክብ ተኻይዱ

ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ምስ ሓለፍቲ ሃማደኤ ጨንፈር ስዊዘርላንድ ርክብ ብምክያድ፣ ንመሪሕ ተረአን ኣብ መኸተን ልምዓትን ሃገር ሞጉሱን ብዝለዓለ ክቕጽልኦ ተላብዩን።

ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ተወልደ የውሃንስን ብወገኑ፣ ንህሉው ኩነታት ውዳበታት ኣብ ስዊዘርላንድ ብሓፈሻ፡ ውዳበታት ሃማደኤ ጨንፈር ስዊዘርላንድ ድማ ብፍላይ ኣመልኪቱ ሰፊሕን ዝርዝራውን መብርሂ ኣቕሪቡ። ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረበሎም ሕቶታት ድማ መልሲ ሂቦም።

ኣደ መንበር ናይ`ቲ ጨንፈር ወ/ሮ ትርሓስ ቀለታ ብወገና፡ ኩለን ሓለፍቲ ንኡሳን ጨናፍር ኣብ ትግባረ መደባት 2023 ጨንፈር ዝነበረን መሪሕ ተራ ብምምጓስ፡ ናይ ዓመተ 2024 መደባት ስራሕ ብዝምልከት ብሓለፍቲ
ጨንፈር ዝቐረበ እማመ ንዘተ ናብ ተሳተፍቲ ኣቕሪባ።

ኣብ`ቲ ኣጋጣሚ ልዕሊ 60 ሓለፍቲ ዝተሳተፋ ኮይነን፡ ኣብ ዝቐረበለን ኣርእስቲ ዘተኮረ ሕቶታትን ርእይቶታትን ብምቕራብ፡ መጻኢ መደባተን ኣብ ምትግባር ብተወፋይነት ክሰርሓ ምዃነን ቅሩብነተን ኣረጋጊጸን።