ዕንደራ ወያነ ዘሳሲ ዘሎ ሸፈጠን ጠቐነን ዕንደራ ወያነ ዘሳሲ ዘሎ ሸፈጠን ጠቐነን