መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት 2022

ነዛ ዓመተ ድርብራብ ብድሆታት ዛዚምና፡ ናብ ሓዳስ ዓመት 2022 ኣብ እንኣትወሉ ዘሎና እዋን፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን፡ ንጅግና ሓይልታት ምክልኻሉን፡ መልእኽቲ ዮሃናን ሰናይ ምንዮትን ከመሓላልፍ ክብሪ ይስመዓኒ።

ዓመተ 2022፡ ተረፍ-መረፍ ብድሆታት፡ ኣብ መኸተ ፍትሒ ሓቒቖም፡ ኣብ ርጉእ ዞባዊ ሃዋሁ፡ ንዘላቒ ልምዓትን ገስጋስን እነንቅደሉ፡ ዝሓሸ ዕድል ከተርሕወልና ዘሎኒ ትምኒት እናገለጽኩ፡ ደጊመ – ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓላት ልደትን!

ዓወት ንሓፋሽ!