Tagged: ዕዉት ህዝባዊ መኸተ ሰሚናር ኣብ ከተማ ዙርክ-ስዊዘርላንድ ብብጻይ የማነ ገብረኣብ

ዕዉት ህዝባዊ መኸተ ሰሚናር ኣብ ከተማ ዙርክ-ስዊዘርላንድ ብብጻይ የማነ ገብረኣብ

ዕዉት ህዝባዊ መኸተ ሰሚናር ኣብ ከተማ ዙርክ-ስዊዘርላንድ ብብጻይ የማነ ገብረኣብ

  ብዕለት 07/04/2013 ካብ ኩለን ካንቶናት ስዊዘርላንድ ዝተሳተፈኦ ሰሚናር ማሕበራውያን ሓይልታት:- ህግደፍ፣ ሃማደኤ፣ ማሕበረ-ኮማት፣ ሽማግለታት መኸተ፣ መንእሰያት ህግደፍን ዋርሳይ መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብ ስዊዝርላንድ « ኩሉ ድሕሪ ሃገር » ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተኻይዱ። ኣብ...

ultricies Praesent felis adipiscing dapibus mattis leo.