ብኣጋጣሚ መበል 59 ዓመት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ዕጥቃዊ ሓርነታዊ ሰውራ ኤርትራ : መግለጺ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን

ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነጠበ- መቐይሮ ዝኾኑ ሓሙሽተ ኣውራ ፍጻመታት ከነለሊ ንኽእል። እቲ ብባሕቲ መስከረም 1961 ዝጀመረ ብረታዊ ተጋድሎ ንናጽነት፡ ታሪኻዊ ውጽኢት፡ ናይቲ ብምምስራት ግዝኣት ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝጀመረ፡ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር እንግሊዝ ዝቐጸለ፡...