ኣብ ህይወት ከመይ’ዩ ኣረኣእያና?

ዕንባባ ጽገሬዳ ካብ ኩሎም ዕንበባታት ብደረጃ ዓለም እታ ኣዝያ ዝተፈተወት እያ። ካብ ምፍታዋ ዝተላዕለ ድማ ንግስቲ ዕንበባታት – Queen of Flowers – ተባሂላ ትጽዋዕ።እቲ ዘገርም ነገር፡ ሰባት ብባህሪና እሾኽ ዘይንፈቱ ክንስና ነዛ እሾኽ ዘለዋ...