ፌስቲቫል ኤርትራ 2013 ጀርመን ብኽብ ዝበለ ደረጃ ንምጽምባል፡ ምድላዋት ብጽፈት ይውድብ ከምዘሎ ይሕብር፡

  ፈስቲቫል ኤርትራ 2013 ጀርመን ካብ ዕለት 12-14 ሓምለ(12-14.07.2013) ኣብ ከተማ ጊሰንከምዝካየድን:  ብድምቀት ንምጽንባሉ እኹል ምድላዋት ይግበር ከምዘሎን  ካብ ኣወሃሃዲትሽማግለ ፈስቲቫል ኤርትራ ጀርመን ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ ክረጋገጽ ተኻኢሉ ‘ሎ። ብተወሳኺ ንበጻሕቲ ፈስቲቫል ኤርትራ 2013 ጀርመን ቅርጡው ኣገልግሎት ንምሃብ: ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ቆይመን ስርሓተን ኣብ ምጽፋፍ ከምዝርከባን:  ህዝቢ ድማ ትርጉምንኣገዳስነትን ፈስቲቫል ኤርትራ ብግቡእ ተረዲኡ:  ነዚ ዕድል ክጥቀመሉ ከምዘለዎንኣወሃሃዲት ሽማግለ ፈስቲቫል ኤርትራ ጀርመን ሓቢራ ።   ፈሰቲቫል ኤርትራ ጀርመን ካብ 2011 ጀሚሩ: ካብ ፍራንክፈርት 60 ኪሎ ሜተር ርሒቓ ኣብትርከብ ከተማ ጊሰን ክካየድ ከምዝጸንሐ ዝዝከር እዩ።

ዕዉት ህዝባዊ መኸተ ሰሚናር ኣብ ከተማ ዙርክ-ስዊዘርላንድ ብብጻይ የማነ ገብረኣብ

  ብዕለት 07/04/2013 ካብ ኩለን ካንቶናት ስዊዘርላንድ ዝተሳተፈኦ ሰሚናር ማሕበራውያን ሓይልታት:- ህግደፍ፣ ሃማደኤ፣ ማሕበረ-ኮማት፣ ሽማግለታት መኸተ፣ መንእሰያት ህግደፍን ዋርሳይ መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብ ስዊዝርላንድ « ኩሉ ድሕሪ ሃገር » ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተኻይዱ። ኣብ...

Gerset Dam

One of the benefits of tourism is that you can see for yourself sites whose existence you just took for granted.When a person who saw Gerset years ago, goes there today, he is in for...

ሰስኑ ሰስኑ ! ኣብዛ ሃገር ሓድጊ ጀጋኑ

ሰስኑ ሰስኑ ! ኣብዛ ሃገር ሓድጊ ጀጋኑ ብሃገራዊ ፍቕሪ ፡ ተቢዕኩም ክትምደኑ ከም ንህቢ ዕሰሉ ፡ ክትወርሱ ንኹሉ ፡ ወለላ መዓር ክትጐርሱ ፡ ጎጎ ስርናይ ክትቈርሱ ወርቂ ኣልማዝ ክትስለሙ ፡ ፍቕሪ ሃገር ክትቅድሑ ተምሃሩ...

9th YPFDJ Conference 2013 in UK 28th – 1st April 2013

 three-day, 9th YPFDJ Conference in Europe convened in Birmingham, United Kingdom 28th March – 1st April 2013. Attending the Y-PFDJConference in Europe are over 750 Eritrean youth representatives fromAustralia, Canada, Denmark, France, Germany, Holland,...

9th Annual YPFDJ Conference in UK

The conference aims to involve Eritrean youth activists who are serving their nation in different capacities and hundreds of Eritrean youth representatives will be participating in the conference which will be addressing important topics...