ሳዋ – ዝኽሪ ጉዕዞ 20 ዓመት

ሰዓት ብሰዓት፡ መዓልቲብመዓልቲ እናተተክአ ምስከደ፡ ከም ድምር ውጽኢት ዓመት’ውን ብዓመት ይትካእ’ሞ፡ ዝሓልፍ ዘይመስል ዝነበረ ንጥፈታትን ፍጻመታትን ናብ ዝኽሪ ይቕየር። ሽዑ፡ ንሕድሪት ተመሊስካ ነቲ ሓደ ብሓደ እንክትዝክሮ፡ ገለኡ የስተንትነካ፡ ገሊኡ የደፋንቐካ፡ ገሊኡ ከኣ ‘ሎሚ እንተዝኸውን’...

The Red Sea: Life Time Memory In Hand

Eritrea shares abundant coastal natural attractions. It possesses an escarpment with spectacular views from the highland plateau to the coastal plains. It is also a country endowed with around 2,234 kilometers coastline that entertains...

ኣብ ህይወት ከመይ’ዩ ኣረኣእያና?

ዕንባባ ጽገሬዳ ካብ ኩሎም ዕንበባታት ብደረጃ ዓለም እታ ኣዝያ ዝተፈተወት እያ። ካብ ምፍታዋ ዝተላዕለ ድማ ንግስቲ ዕንበባታት – Queen of Flowers – ተባሂላ ትጽዋዕ።እቲ ዘገርም ነገር፡ ሰባት ብባህሪና እሾኽ ዘይንፈቱ ክንስና ነዛ እሾኽ ዘለዋ...

The Red Sea: Life time memory in hand

Eritrea shares abundant coastal natural attractions. It possesses an escarpment with spectacular views from the highland plateau to the coastal plains. It is also a country endowed with around 2,234 kilometers coastline that entertains...