ዓወታት ወርሒ ሚያዝያ፡ ሽግ ዋዕላ መንእሰያት ህ.ግ.ደ.ፍ!

እቲ ነዊሕ ጠሚቱ ብኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝተዓጥቀ ምንቅስቓስ መንእሰይ ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ ኤውሮጳ፡ ካብ ዝወረሶን ዝተኸተሎን ቅኑዕ መስመሩ ነቕ እንከይበለ፡ ተጻብኦታት እናኣምከነን ብኤርትራዊ ጽንዓት እናተደርዐን፡ እንሆ መበል 11 ዋዕላኡ ኣብ ምክያድ ይርከብ። እዚ ኣብ ጀርመን...

ዓስራይ ዓመት ምምስራት መንእሰያት ህግደፍ ኣብ ኢውሮጳን መበል 11 ዋዕላ ናይቲ ምንቅስቃስ ሎሚ 3 ሚያዝያ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ተኸፊቱ።

ቴማ ናይቲ ዋዕላ መንእስያት ህያው፡ ሃገር ንምህናጽ ንቃለስ ዝብል ኮይኑ ምህናጽ ሃገር ቀዳምነት ሂቡ ኣብ ምግታእ ንግዲ ደቂ ሰባት ብዕቱብ ከምዝሰርሕ ዘርኢ ኣንጻር ንግዲ ደቂ ሰብ ብግብሪ ንመክት ዝብል ውን ካልኣይ ቴማኡ እዩ። ኣብቲ...

መግለጺ ሓድነት ን13 ሚያዝያ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምሕጽንታ (Action Day) ባይቶ ማ/ኮማት ኤርትራውያን ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን

 ስርዓት ወያነ፡ ኣብ መፋርቕ 1998 ብዶብ ኣሳቢቡ ብእዉጅ ኵናት ንኤርትራ ካብ ዝወርር እንሆ 17 ዓመት ኣቑጺሩ። እዚ ንሓድነትን ጽንዓትን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘይምርዳእ በቲ ሓደ፡ ብድርኺትን ኣጆኻ በሃልትን ናይ ዓለምና ሓያላት ሃገራት ድማ በቲ...

11th YPFDJ Conference in Europe underway

The 11th YPFDJ Conference in Europe opened today in Frankfurt City under the theme ‘‘Nation Building and the Struggle Against Human Trafficking’’. In an opening speech in which about 700 members of the Organization...