ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሺርን፡ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ሽርክነታዊ ዝምድና ዘተኰረ ዘተ ኣካዪዶም

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣሕመድ ኣልበሺርን፡ ብቕድሚ ትማሊ 11 ሰነ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤተ-መንግስቲ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ፡ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ረብሓታት ዘዕዝዝ ሽርክነታዊ ዝምድና ዘተኰረ ዘተ ኣካዪዶም። ክልቲኦም መራሕቲ...

ውሽጣዊ ዓቕምና ብዝግባእ ንፈልጦ’ዶ?

ብ ዘርእሰናይ ዓንደብርሃን ኣብ ጥንታዊ ግሪኽ፣ ከም’ዚ ዝስዕብ እትብል ኣፈ-ታሪኽ ነይራ። ዝዮስ ሓደ እዋን ንኹሎም ኣማልኽቲ ኣኪቡ ምኽሪ ይሓትት ነበረ። “ወዲ ሰብ ኣብ መሬት ድላዩ ዘበለ ነገራት ክዓየሉ ዝኽእል ተኣምራታዊ ምስጢር ክህቦ ድላየይ ኮነ፣...

ሓድሽ ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት

ሕቶ፦ ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት ክንብል እንከለና እንታይ ማለት’ዩ? መልሲ፦ ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት ንሲቪላዊ ጉዳያት እንምስረሓሉ ሕጊ’ዩ። እዚ ማለት፡ ሲቪላዊ ጉዳይ ብኸመይ ናብ ቤት-ፍርዲ ይቐርብ? ኣብ ውሽጢ‘ቲ ቤት- ፍርዲ ብኸመይ ተመስሪሑ ናይ መጨረሻ ግቡእ መዕለቢ...

ምስ ናጽነት’የ ቐንየ

ነጋሲ ወልደማርያም (ገስጋሲ) እዚ ኣርእስቲ ቐሊል ክመስል ይኽእል’ዩ። ኣዕሚቝ ንዝሓስብ ግና፡ ኪንዮ ዕምቈቱ ርዝነቱ ይዛይድ። ከም ሰብ ንህይወትካ ኸተማእዝን እንተ ደኣ ኴንካ ናጽነት ዝብል ኣመር ግድን ክህልወካ’ዩ ዘለዎ። ናጽነት እንተ ደኣ ሃልዩካ፡ ድልየታትካ ኸተማልእ...