5ይ ዋዕላ ኣባላት ህግደፍ ንኡስ ዞባ ስዊዘርላንድ

ኣብ ዕለት 06.09.2015  ሓሙሻይ (5ይ) ዋዕላ ኣባላት ህግደፍ ንኡስ ዞባ ስዊዘርላንድ : ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይታዓጠቕ : ምስ ህግ ንቕድሚት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብውዕዉዕ ሃገራዊ ወኒ ተሰላሲሉ። ኣብ ዝተኻየደ ሰፊሕ ሰሚናር : ኣቶ በረኸት ወልደዮውሃንስ ፈጻሚ...

Heroes’ welcome to Eritrean Athletes

Asmara, 02 September 2015 – Eritrean athletes were accorded heroes’ welcome on arrival today in Asmara following their shinning victory at the 15th Beijing Athletics World Championship conducted from 22 to 30 August. Residents...

ባሕቲ መስከረም – ልደት ክቡር ምዕራፍ ኣብ ሃገራዊ ታሪኽ

ሎሚ መበል 54 ዝክረ ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ሓደ መስከረም 1961፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 40ታትን 50ታትን ንመሰል ርእሰ ውሳነኡ ዘካየዶ ሕጋዊ፡ ሰላማዊን ፖለቲካዊን ቃልሲ ሰማዒ እዝኒ ምስ ሰኣነ፡ መሰል ርእሰ ውሳነኡ...

ሓርነት ፍረ ዕዮን ስርዓትን

“ሓርነት” ከም ኣምር፡ ካብቲ ወዲሰብ ብኮም ተጠርኒፉ ክነብር ዝጀመረሉ እዋን ዓቢይ ጉዳይ ኮይኑ ብቐጻሊ ከዛርብ ዝጸንሐ፡ ንመጻኢ እውን እንተኾነ ርእሰ ነገር ማሕበራዊ ህይወት ኮይኑ ዝቕጽል እዩ። ንስለ ሓርነትን ፍትሒን ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ብርቱዕን ደማዊን...

ግደ መንእሰያት ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ስለምንታይ? ብኸመይ?

  መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ሰሚናራት ከምእተገልጸ፡ ሓደ ካብ’ቲ ብደረጃ ሃገር ተታሒዙ ዘሎ ዕማም ፖለቲካዊ ህንጸት ሃገር “ምሕያል ህ.ግ.ደ.ፍ.” ዝብል እዩ። ምሕያል ህግደፍ ማለት ከኣ ምሕያል...