5ይ ዋዕላ ኣባላት ህግደፍ ንኡስ ዞባ ስዊዘርላንድ

DSC_0382ኣብ ዕለት 06.09.2015  ሓሙሻይ (5ይ) ዋዕላ ኣባላት ህግደፍ ንኡስ ዞባ ስዊዘርላንድ : ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይታዓጠቕ : ምስ ህግ ንቕድሚት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብውዕዉዕ ሃገራዊ ወኒ ተሰላሲሉ።

ኣብ ዝተኻየደ ሰፊሕ ሰሚናር : ኣቶ በረኸት ወልደዮውሃንስ ፈጻሚ ጉዳያት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ : ኣብ ዘስምዖ መደረ : ብርእሰ ምርኮሳ እትምርሽ ዘላ ሃገርና ኤርትራ ንግዳማዊ ተጻብኦ ኣብ ምምካት ንርከብ ኢሉ። ን5ይ ዋዕላ ኣባላት ህግደፍ ብዓወት ክዛዘም ድማ ትምኒቱ ገሊጹ።

ብምቕጻል ብጻይ ሽለሺ እድሪስ ሓላፊ ህግደፍ ንኡስ ዞባ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተዋህበ መደብ ስራሕ ሃገርናን ውድብናን ሓዲሽ ትንሳኤ እተካይደሉ ዘላ ወቕቲ ኣብ መስመር ዓወትን ዘለናዮ ርሁው መጻእን በጺሕና ክብል ኣስሚሩሉ።DSC_0388

ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና መደብ ዕዮ ናይ ዝሓለፈ ኣውንታውን ኣሉታውን ጎድንታት ብምግምጋም ውዳቤና ብምሕያል ንውሽጣውን ግዳማውን ተጻብኦታት ንምምካት ዝጽበየና ዘሎ ስራሓት ከይተዛነና መኸተና ከነሓይልን ክንሰርሕን እግባእ ኢሉ።

ኣብ ዝተዋህበ ሰፊሕ ዛዕባ ገላጺ መብርሂ ብዝርዝር ድሕሪ ምቕራብ : ኣብ ልዕሊ ሃገርና ግዳማዊ ተጻብኦ ኣብ ዜና ማዕከናት ስዊዘርላንድ ዝጋዋሕ ዘሎ ዓንዳርነት : ብዝተወደበ ኣገባብ ንምምካቱን ግብረ መልሲ ንምሃብን ክውሰድን፡ ተግባራዊ ንክኸውን ኣብዚ እትነጥፍ ኣካል ክትምዘዝ ምዃና ገሊጹ።

ኣብ መወዳእታ ዝቐረቡ ሕቶታት ብግቡእ መልሲ ብምሃብ፡ ተሳተፍቲ ዋዕላ  ኣብ ጎኒ መንግስቶም ደው ብምባል ሃገር ትጠልቦ ከማልኡ ድልውነቶም ብምርግጋጽ ፡ ንዝካየድ ዘሎ ስራሓት ብምምጓስ ሰሚናር ብዓወት ተዛዚሙ።

ዓወት ንሓፋሽ ! ዜናን ሓበሬታን

ስዊዘርላንድ