Category: ትግርኛ

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ

ኣብ ጐረባብትና ሃገራት ዝርአ ዘሎ ለበዳ ኣንበጣ፣ ብኣዝዩ ሓደገኛ መልክዕን ስፍሓትን ይቕጽል ስለዘሎ፣ ሓረስቶት ዝኣኸለ ዘራእቶም ብኣጋ ክእክቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ይጽውዕ። ካብ ዕለት 18 ጥቅምቲ 2020 ኣትሒዙ፣ ካብ ጐረቤት ሃገር ናብ ዞባ ደቡብ ዝኣተወ...

YPFDJ

4ይ ዙር ስልጠና ፖለቲካዊ ትምህርቲ ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ኤውሮጳ ከተማ ጀነቫ – ስዊዘርላንድ ተኻዪዱ

4ይ ዙር ስልጠና ፖለቲካዊ ትምህርቲ ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ኤውሮጳ፡ “ሓፋሽ ይንቃሕ፡ ይወደብ፡ ይተዓጠቕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ካብ 12 ክሳብ 17 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ጀነቫ – ስዊዘርላንድ ተኻዪዱ። ኣብ’ዚ ንሰሙን መመላእታ ዝቕጸለ ስልጠና ካድራት፡...

ብኣጋጣሚ መበል 59 ዓመት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ዕጥቃዊ ሓርነታዊ ሰውራ ኤርትራ : መግለጺ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን

ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነጠበ- መቐይሮ ዝኾኑ ሓሙሽተ ኣውራ ፍጻመታት ከነለሊ ንኽእል። እቲ ብባሕቲ መስከረም 1961 ዝጀመረ ብረታዊ ተጋድሎ ንናጽነት፡ ታሪኻዊ ውጽኢት፡ ናይቲ ብምምስራት ግዝኣት ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝጀመረ፡ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር እንግሊዝ ዝቐጸለ፡...

ብጠ.ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ጀነ. ፊሊጶስ ወ/ዮውሃንስ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሱዳን

ብጠ.ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ጀነ. ፊሊጶስ ወ/ዮውሃንስ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኤርትራ፡ ትማሊ 20 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ምሸት፡ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ናብ ኣ/መ ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓ/ፋታሕ ኣልቡርሃን ኣብጺሑ። ጀነራል ኣልቡርሃን፡ ኣብ’ዚ በዳሂ...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣቢ ኣሕመድን ኣብ ከርከበት ዞባ ጋሽ-ባርካ ንዝርከብ ፕሮጀክትታት ልምዓት ሕርሻ በጺሖም

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣቢ ኣሕመድን፡ ሎሚ ሰንበት 19 ሓምለ፡ ኣብ ከርከበት ዞባ ጋሽ-ባርካ ንዝርከብ ፕሮጀክትታት ልምዓት ሕርሻ በጺሖም። ክልቲኦም መራሕቲ፡ ከርከበት ንምብጻሕ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ሳዋ ኣብ...

ሚ/ሪ ጥዕና ኣብ ዘውጸኦ ሓበሬታ

ተወሺቦም ዝጸንሑ ዕድመኦም ካብ 22 ክሳብ 50 ዓመት ዝዝርጋሕ 4 ዜጋታት፡ ብ17ን 18ን ሚያዝያ ብዝተገብረሎም መርመራ፡ COVID-19 ስለዝተረኽቦም፡ ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ፡ ዛጊት 39 በጺሑ’ሎ። ካብቶም COVID-19 ስለዝተረኽቦም 4 ዜጋታት፡ እተን...

ኣብ እዋን ወጋሕታ

ዘለናዮ ግዜ፡ ብመንጽር ዝሓለፈ ሓደ ዘመን፡ ኣዝዩ ሰናይ እዋን ምዃኑ ንፈልጥዶ? ሕሉፍ ታሪኽና እንተ ርኢና፡ እቲ ነዊሕ ለይቲ ሓሊፉ፡ ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ከም እንርከብ ምግንዛቡ ኣየጸግምን። ዝሓለፉ ሰለስተ ወለዶታት ኤርትራ፡ ኣብ ዘይፍለጥ ግብ ዝበለ...

ቀ/ሚኒስተር ሪፖብሊክ ሱዳን፡ ዶ/ር ዓብደላ ሓምዶክ ናይ ሐደ መዓልቲ ዋግዓዊ ናይ ስራሕ ንምግባር ሎሚ ኣስመራ አቲዩ

ቀ/ሚ ዶክተር ዓብደላ ሓምዶክ ዝመርሖ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን፡ ምስ ፕረ. ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ካልኦት ሰበ-ስልጣን ኤርትራን፡ ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ዝምድና፡ ምዕባለታት ሱዳንን ገስጋሱን፡ ከምኡ’ውን ሓባራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ዘትዮም። ፕረ. ኢሳይያስን ዶክተር ሓምዶክን፡ ኣብ’ዚ ሱዳን...

ካብ ዓዲ-ጓዕዳድ ክሳብ ኣቑርደት 134 ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ ቅጥራን ጽርግያ ሎሚ ብወግዒ ተበጊሱ

ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ካብ ዓዲ-ጓዕዳድ ክሳብ ኣቑርደት ዝዝርጋሕ፡  ንዞባታት ማእከልን ጋሽ-ባርካን ብቐጥታ ዘራኽብ 134 ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ በዓል ክልተ መስመር ናይ ቅጥራን ጽርግያ፡ ሎሚ 11 ሕዳር ብወግዒ ተበጊሱ። እዚ ብቻይናዊ ኩባንያ ‘ስፌኮ’ (SFECO) ኣብ ውሽጢ...

vel, neque. facilisis mi, Lorem leo Nullam nunc justo leo. elementum