2% መሕወዪ ግብሪ ምኽፋል መሰልና`ዩ ` ሓንቲ ካብ መራሕቲ ኮሚኒቲ ስቶክሆልም

ኣብ ሽወደን ዝርከብ ኢምባሲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ዘኽፍሎ 2% ቀረጽ ንምትራፉ ዓሊሙ ናብ ፓርላማ ሽወደን ዝቐረበ ንድፊ ተነጺጉ`ሎ። ነቲ ንድፊ ዘውደቑ ኣባላት ፓርላማ፡ ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ መንግስታት ኣብ ወጻኢ ቀረጽ ከኽፍሉ ፍቑድ`ዩ ይብሉ። ካብ`ቶም...

Les Suisses veulent freiner l’immigration

Le peuple a dit oui à l’initiative sur le financement du rail à 62%.Le non-remboursement de l’IVG a lui été refusé par 70% des votants. Quant au texte agrarien contre l’immigration de masse, il...

ሳዋ – ዝኽሪ ጉዕዞ 20 ዓመት

ሰዓት ብሰዓት፡ መዓልቲብመዓልቲ እናተተክአ ምስከደ፡ ከም ድምር ውጽኢት ዓመት’ውን ብዓመት ይትካእ’ሞ፡ ዝሓልፍ ዘይመስል ዝነበረ ንጥፈታትን ፍጻመታትን ናብ ዝኽሪ ይቕየር። ሽዑ፡ ንሕድሪት ተመሊስካ ነቲ ሓደ ብሓደ እንክትዝክሮ፡ ገለኡ የስተንትነካ፡ ገሊኡ የደፋንቐካ፡ ገሊኡ ከኣ ‘ሎሚ እንተዝኸውን’...