Category: ትግርኛ

ዝተገብረልና ድሙቕ ኣቀባብላ፡ ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ዘነጽር እዩ

ኣብ ኤርትራ ዝተገብረሎም ድሙቕ ህዝባውን ወግዓውን ኣቀባብላ፡ ንባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላምን ሰናይ ጒርብትናን ዘነጽር ምዃኑ፡ ልኡኽ ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንማዕከናት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ዝተገብረሎም...

ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን

ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብጆግራፍ፡ ታሪኽ፡ ባህሊ፡ ቋንቋ፡ ሃይማኖት፡ ዝተጠምሩ፡ መሰረታዊ ሓባራዊ ረብሓታት ዘለዎም ህዝብታት ከምዝኾኑ ብምግንዛብ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት፡ ኣብዚ ሓባራዊ ውርሻ ዝተመስረተ ብሩህ መጻኢ ንምህናጽ ዝነበሮም ዕድላት ከምዝተነፍጎም ብምዝካር፡ ነዚ ከቢድ ዋጋ...

ሌላ ምስ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ዞባ ደቡብ

ሃገርና ኤርትራ ብባህላውን ባህርያውን ውርሻታት፡ ኣብ ዞባናን ኣህጉርናን ምስተን ብቐዳምነት ዝጽውዓ ሃገራት እያ። ናይ ሎሚ ዓምዲ ‘ኩርናዕ ቱሪዝም’ እምበኣር፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ናይ ዝርከቡ ጸጋታት ቱሪዝም ዘላሊ ጽሑፍ ከአንግድ እዩ። ባህላዊ ጸጋታት  ዞባ ደቡብ...

ሕጋዊን ስሉጥን ኣገባብ ትውጊትን ጽፉፍ ኣጠቓቕማ ባጤራን

ቁጠባዊን ንግዳዊን ንጥፈታትን ፊናንሳዊ ትውጊታትን፡ ብሕጋዊ መገዲን ብባንካታትን ክፍጸም ከምዝግብኦ ብዓንተቦኡ ፍሉጥ ኮይኑ፡ ኣብ ታሕሳስ 2015፡ ወረቐታዊ ባጤራ “ናቕፋ” ብሓድሽ ድሕሪ ምትክኡ፡ ትውጊታት፡ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሎም ብስሉጥነት ዝፍጸምሉ ኩነት ንምፍጣር ዘኽእሉ ሕጋጋት ኣብ ግብሪ...

ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ-ኣበባ ኣትዩ

ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቘመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ፡ ትማሊ ሰሉስ 26 ሰነ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ ኣዲስ-ኣበባ ኣትዩ። ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝበጽሓሉ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር...

ዝኽሪ እታ ሓሙሽተ ናቕፋ

ኢንጅ. ኣማኑኤል ጸጋይ ነታ ኣብ ተስፋ ዝቘርጸሉን ሓይለይ ዝደኽመሉን እዋናት ምስጢር መተባብዕየይ ዝኾነት ሳንዱቐ ካብ ሰፈራ ኣውጺአ ኣብ መሬት ኣሳፊሐ ኮፍ ብምባል ክገናጽላ ጀመርኩ። ንህይወት ወዲ-ሰብ ካብ ዘቑምዋ ስርዓታት – ውድቀት ሓደ እዩ። ካብ...

ራእዪ ብዕዮ!

መንእሰያት ደረኽቲ ምዕባለ ሕብረተሰብ ተባሂሎም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ረቛሒታት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ፡ ርእሲ ኩሎም ግን ሰብኣዊ ጸጋ እዩ። ሃገራዊ ቻርተርና፡ “ኣብ ምህናጽ ቁጠባ እቲ ወሳኒ ሰብ እምበር ባህርያዊ ሃብቲ ወይ ርእሰማል ኣይኮነን. . . ንኤርትራ...

ዕላል ምስ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ

መንእሰይ • ብእዋን ቁልዕነትካ ክንጅምር ፕሮፌሰር። ኣበይን ብኸመይን ኢኻ ኣሕሊፍካዮ? ብ1931 ኣብ ኣስመራ ኣብ ሹቕ ተወሊደ፤ ኣብ ዓመተይ ናብ ገዛ ከኒሻ መጺአ፡ ኣብ ገዛ ከኒሻ ዓብየ። ዕድመይ ምሉእ ኣብ ከተማ’የ ዓብየ። ገጠር ክንድቲ ኣይፈልጦን’የ።...

ፍልጠት፡ ሞያን ተክኖሎጂን

ፍልጠትን ሞያን ኣዝዮም ኣገደስቲ ረቛሒታት ዕብየት እዮም። ምኽንያቱ ናይ ኩሉ ምዕባለታት መሰረት ፍልጠት ወዲ-ሰብ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ምንጪን ፈጣሪን ኩሉ ዓይነት ጸጋታት ሰብ እዩ። ሞያን ፍልጠትን ዝዓጠቐ ሰብ ድማ ዝያዳ ኣፍራዪ፡ ቅልጡፍን ኣድማዒን እዩ።...

ባህልን ክብርታትን

መንእሰይ ናይ ዝኾነ መድረኽ፡ ታሪኽ ከማእዝን ፍሉይ ሓላፍነት ዝተሰከመ ቀጸላ ሕብረተሰብ እዩ። መንእሰይ ወለዶ፡ ሓላፍነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ማእገሩ ጸይሩ መድረኻዊ ተልእኾኡ ብብቕዓት ክፍጽም እንተኾይኑ ድማ፡ ንክብርታት ሕብረተሰቡ ክፈልጦ፡ ክሕበነሉን ብሶላ ናይ ህይወቱ ገይሩ...