Category: ትግርኛ

ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ኣመሪካ ዋዕላ ኣካይዶም

ዓመታዊ ዋዕላ ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ “ኪዳን ወለዶታት – ንልምዓታዊ ሽርክነት” ብዝብል መሪሕ ቴማ፡ ኣብ ከተማ ስያትል ተቓኒዑ። ኣብ’ቲ ብ9 ነሓሰ፡ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ፈረንሳን፡ ቀዋሚት ወኪል ኣብ ውድብ ስነ-ፍልጠት፡ ትምህርትን...

ባሃር ስነ-ጥበባዊ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ተሰዊኡ

ባሃር ስነ-ጥበባዊ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ፡ ትማሊ 7 ነሓሰ ወጋሕታ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድመኡ ብሕማም ተሰዊኡ። ካብ ፈለማ 1960ታት ኣብ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ (ማምሃል)፡ ማሕበር ትያትር ኣስመራ (ማትኣ)ን ካልኦት ባንድታትን ብምዃን፡ ንውዲታት ጸላእቲ ዘቃልዕ፡...

ካብ ኮለጃት ናይ ዝምረቓ ደቂ-ኣንስትዮ ቊጽሪ ዕቤት ኣርእዩ

ካብ ኮለጃት ብዝተፈላለየ ማዕርግ ናይ ዝምረቓ ደቂ-ኣንስትዮ ቊጽሪ፡ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ናይ 100 ሚእታዊት ዕቤት ኣርእዩ።ብመሰረት ሰነዳት’ተን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ፡ ኣብ 2008 ብገምጋም ትሕቲ 25 ሚእታዊት ዝነበረ ብዝሒ ተመረቕቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዓቢ...

ጸሓፊ ህግደፍ፡ ንመንእሰያት ዞባ ዓንሰባ ሰሚናር ሂቡ

ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን፡ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ- ስዒድ፡ ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት ዞባ ዓንሰባ፡ ኣብ መደባት መኸተን ልምዓትን ከምኡ’ውን ኣብ ህሉው ሃገራውን ዞባውን ምዕባለታት ዘተኰረ ሰሚናር ኣካዪዱ። ኣብ’ቲ ብ17 ሓምለ ኣብ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ዘካየዶ...

መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን 8ይ ኮርስ ‘ማሞስ’ን ብልዑል ማዕርግ ተመሪቖም

ስነ-ስርዓት መመረቕታ መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን፡ 8ይ ኮርስ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታትን፡ ትማሊ 15 ሓምለ ኣብ ሳዋ ብልዑል ማዕርግ ተኻዪዱ። ኣብ’ቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ሚኒስተራት፡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ ኣመሓደርቲ ዞባታት፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍን ሃገራውያን...

”ኣልሸባብ”፡ መእተዊ ኣፍደገ ቐጠር ንሕንፍሽፍሽ ቀርኒ ኣፍሪቃ

ምንጪ – መርበብ ሓበሬታ ‘ቐጠር ኢንሳይደር’ ተሓቲሙ ዝወጸሉ – ጋዜጣ ‘ኣልእትሓድ’ ናይ ኢማራት ዕለት – 07 ሓምለ 2017 ‘ቐጠር ኢንሳይደር’ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ፡ ንሕቡእ ደገፍን ምወላን ቐጠር ንግብረ-ሽበራ ኣብ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ኣብ ዝዘርግሖ ሓድሽ...

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ኣኼባኡ ኣካዪዱ

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፡ ትማሊ 7 ሓምለ፡ ኣብ ኣዳራሽ ህንጻ ሃገር ኣኼባኡ ኣካዪዱ። ካቢነ ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ርክቡ ብቐዳምነት ዝተመልከቶ፡ ብሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት ዝተታሕዙ መስርሕ ክለሳ ኣብ ዞባታት ክካየዱ ዝጸንሑን ዝካየዱ ዘለዉን ፕሮጀክትታት ልምዓት’ዩ።...

ምህናጽ ብቑዕ ሃገራዊ መንእሰይ ኣድላይነቱን ብድሆታቱን

መንእሰይ ክትብል ከለኻ መጀመርታ ዝመጽኣካ ነጥቢ ጉዳይ ዕድመ እዩ። ምኽንያቱ፡ ሰባት ብደረጃ ዕድመና ዝተፈላለየ ኣሰያይማ ስለንጥቀም (ህጻን፡ ኮተቴ፡ መንእሰይ፡ ዓቢ ወዘተ)። ብፍላይ ኣብዚ ናይ መንእሰይ ክሊ ዕድመ እንተርኢና ኸኣ ነየናይ ዕድመ ይውክል ኣብ ዝብል...

ኣዱሊስ – ጥንታዊት ወደብ ኤርትራ

ብ ዮውሃንስ ገብረእየሱስ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ እትርከብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ፡ ምስ ማእከላይ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ውዕዉዕ ንግዳዊ ርክብ ከምዝነበራ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክለሲካውን ባይዛንታውን መዋእላት ዝተጻሕፉ ሰነዳት ታሪኽ ይገልጹ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ምስተን ፍሉጣትን...

ንጽባቐ ደቂ-ኣንስትዮ እተጒልሕ መጽሓፍ ተመሪቓ

ኣብ 104 ገጻት፡ 11  እኩብ ሓጸርቲ  ዛንታታት ዝሓቘፈት፡ንደጋውን ውሽጣውን ጽባቐ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ እተጒልሕ – “እታ  ጸሓፊት” ዘርእስታ ሓዳስ መጽሓፍ፡ ብ23 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ማእከላይ ቤት- ጽሕፈት ሃማደኤ ተመሪቓ። ደራሲ’ታ መጽሓፍ መንእሰይ መርሃዊ ታደሰ፡ እዛ...