Category: ትግርኛ

ቊጽሪ ሞያውያን ጥዕና ብልዕሊ 400 ሚእታዊት ዓብዩ

ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰቡ ብዘካየዶ ወፍሪ፡ ቊጽሪ ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎም ሞያውያን ጥዕና ብ414 ሚእታዊት ዕቤት ከምዘመዝገበ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዝያዊ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ፖሊሲ፡ ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ሓቢሩ። “ ም...

ትራምፕ “ኣብ ልዕሊ ሰ/ኮርያ ሓድሽ ማዕቀብ ኣዳልየ” ይብል

ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ፡ “ብስም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ማዕቀብ ንምጽናዕ ዘኽእል እማመ ኣዳልየ” ይብል። እቲ ድሮ ንኣባላት ባይቶ ጸጥታ ተዓዲሉ ዘሎ እማመ፡ ናብታ ሃገር ዝኣቱ ነዳዲን ካብታ ሃገር ዝወጽእ ፍርያት ዓለባን...

መግለጺ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት

ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት፡ ካብ 1966 ጀሚራ ብዓለም ደረጃ ኣብ 8 መስከረም እትበዓል ኣገዳሲት ዕለት እያ። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብዝተፈላለየ ኣገባባት ደሚቓን ተዘኪራን ትውዕል። ቀንዲ መልእኽቲ ወይ ዕላማ ምዝካር ናይታ ዕለት ከኣ፡ መሃይምነት ኣብ...

ካቢነ ሚኒስተራት፡ ኣብ ኣገልግሎታት ትምህርቲን ጥዕናን ተመያዪጡ

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፡ ትማሊ 7 መስከረም 2017 ቅድሚ-ቐትሪ፡ ኣብ ኣዳራሽ ህንጻ ሃገር – ኣስመራ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዛዕባታት፡ ማለት ኣብ ፖሊሲታትን ገስጋስ ትግባረ መደባትን ኣገልግሎታት ትምህርቲን ጥዕናን ሰፊሕ ምይይጥ ኣካዪዱ። ካቢነ...

ኮማዊ ኮለጅ ኣስመራ 333 ሕጹያት መማህራን ኣመሪቑ

ኮማዊ ኮለጅ ኣስመራ፡ ብስነ-ምምህርና ዘሰልጠኖም 108 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም 333 ሕጹያት መማህራን፡ ብ9 መስከረም ብሰርቲፊኬት ኣመሪቑ። ዳይረክተር ናይ’ቲ ኮለጅ መምህር ኣለም ገብረቃል፡ ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ምዕባለ፡ መምህር ድማ ቀንዲ ቀላሲ ምዃኑ ብምሕባር፡ በብእዋኑ ዝምረቑ ዘለዉ...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ንሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ሰናይ ምንዮቱ ገሊጹላ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ካብ 17 ክሳብ 24 መስከረም 2017 ኖርወይ ኣብ እተአንግዶ መበል 90 ኣህጉራዊ ውድድር ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ንእትሳተፍ – ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ትማሊ 9 መስከረም ተቐቢሉ ሰናይ ምንዮቱ ገሊጹላ። ኣብ ሰዓታት ቅድሚ...

ቭላድሚር ፑቲን : ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ከንቱ እዩ

ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን፡ “ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተወሳኺ እገዳ ምውሳን ረብሓ ዘይብሉ ከንቱ’ዩ” ክብል፡ ኣመሪካ ተወሳኺ እገዳ ንምትግባር እተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ትርጉም ከምዘይብሉ ኣብ ኣኼባ ብሪክስ ገሊጹ። ኣብ ቻይና ኣብ ዝካየድ ዘሎ ንብራዚል፡...

ጀርመን ንዝርርብ ቱርኪን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ትቃወም

ቱርኪ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኽትጽንበር ምስቲ ሕብረት ተካይዶ ዘላ ዝርርባት፡ ካብ ጀርመን ተሪር ተቓውሞታት ይገጥሞ ምህላዉ ተሓቢሩ። ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከል፡ ቱርኪ ካብ ግዝኣተ-ሕጊ ኣንደልሂጻ ብምህላዋ እቲ ዝርርብ ክቋረጽ፡ ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ዝካየድ ኣኼባ...

ኤውሮጳውያን ፖለቲከኛታት ብኣዘርባጃን ይዕደጉ

ሓያሎ ኤውሮጳውያን ፖለቲከኛታት፡ ካብ መንግስቲ ኣዘርባጃን ብምስጢር ልዑል መጠን ገንዘብ ከም እተኸፈሎም ዝገልጽ ጭብጥታት ከም እተረኽበ ቢቢሲ ሓቢሩ። ኣብቲ ምስጢራዊ ጉዳይ ደቂቕ መርመራ ዘካየደ፡ “ጸረ ውዱብ ገበናትን ብልሽውናን” ዝተባህለ ኤውሮጳዊ ትካል፡ ኣዘርባጃን ኣብ ኣህጉራዊ...

ባሕቲ መስከረም ማዕረ ዘሐብን ታሪኽና ክንከውን እተዘኻኽር ዕለት

ሎሚ ባሕቲ መስከረም እዩ። መበል 56  ዝክረ ዓመምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ  ህዝቢ ኤርትራ። 1 መስከረም 1961 ኣገባብ  ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ናብ ሓድሽን  ፍሉይን መድረኽ ዘሰጋገረት፡ ኣብ ታሪኽ መኸተ ወለዶታት ብሓበን እትዝከር ዕለት  እያ። በዚ...