ዙር ኤርትራ 2017 3ይ መድረኽ : ሜሮን ተሾመ ካብ ክለብ ባይክ ኤይድ ተዓዊቱ

ዙር ኤርትራ 2017 3ይ መድረኽ : ሜሮን ተሾመ ካብ ክለብ ባይክ ኤይድ ተዓዊቱ

ካብ ደቀምሓረ ተበጊሱ ኣብ መንደፈራ ዝተዛዘመ 3ይ መድረኽ ዙር ኤርትራ ብ ዓወት  ሜሮን ተሾመ ካብ ክለብ ባይክ ኤይድ ተዛዚሙ ። ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ብሉጽ ክእለት ዘለዎ ሜሮን ንተኣኪባ ዝኣተወት ጉጅለ ስዒሩ ዩ ንዓወት በቒዑ።

2ይ . ተስፎም ዑቕባማርያም ሃገራዊ ጋ. ኤርትራ
3ይ . ክሊንት ሄንድሪክ ሃ.ጋ. ደ.ኣፍሪቃ
4ይ . ኣማኒኤል መንግስ ክለብ ባይክ ኤይድ
5ይ . ሲራክ ተስፎም ክለብ ኤሪ ተል
6ይ . ተስፋይ ምሕረትኣብ ክለብ ኤሪቴል
7ይ. ፔርፓውሎ ፊካራ ክለብ ኣሞረ-ቪታ
8ይ . ሚኪኤል ሃብቶም ክለብ ኤሪ – ቴል
9ይ. ናትናኤል መብራህቶም ክለብ ኤሪ-ቴል
10ይ . ዘመንፈስ ሰለሙን ሃ.ጋ.ኤርትራ

1. ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ን 3ተ መድረኻት ኣማኑኤል ጸጋይ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ
ብ8:57:34 ብምዝዛም ኣብ መሪሕነት ብጫ ኣሎ። ብዘይካዚ ንጻዕዳ ማልያ መንእሰያት
ውን ኣየድፈራን ዘሎ ኣማኑኤል ጸጋይ።
2. ንብሉጽ ቮላቲስታ እትወሃብ ቀጠልያ ማልያ መሮን ተሾመ ብ 58 ነጥቢ ክመርሓ እንከሎ
ተስፎም ዑቕባማርያም ፣ ብ45 ነጥቢ 2ይ፣ደቡብ ኣፍሪቃዊ ክልየንት ሄንድሪክስ ድማ ብ 36 ነጥቢ 3ይ ተርታ ።

3. ንጉስ ዓቐብ ዘመንፈስ ሰለሙን ብ29 ነጥቢ ብገፊሕ ይመርሕ ኣሎ፣

4. ጋንታታት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ን ኤሪ-ተል ፣ኣስበኮ ።ሰምበልን ኣኸቲላ ትመርሖ።

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *